Hippische Vereniging St. Servatius
Contributie

Contributie

Elk jaar wordt in de voorjaarsvergadering bepaald wat de contributie voor dat jaar wordt.

Voor het zien van de K.N.H.S links kijk hier onder. 

👉https://www.knhs.nl/media/19338/tarievenlijst-2021.pdf

👉https://www.knhs.nl/media/17813/wedstrijdtarievenlijst-2020-2021-concept.pdf

Bedragen voor 2020:

Junioren en seniorleden: €40 per jaar
Donateurs: vanaf €15 per jaar
Ereleden betalen geen contributie

Naast de contributie brengt de vereniging de leden de verplichte lidmaatschapskosten van de K.N.H.S in rekening(iedereen die lid wordt van de rijvereniging wordt ook automatisch als lid bij de K.N.H.S aangemeld, de rijvereniging betaald deze aan de K.N.H.S ). Het lidmaatschap voor de K.N.H.S bedraagt voor 2020 €25,75 per jaar.

Voor alle bedragen geld dat ze onder voorbehoud zijn. Contributie en K.N.H.S kosten kunnen gewijzigd worden als daartoe in jaarvergaderingen besloten wordt.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur🍀